Liftingová vlákna Happy Lift

HAPPY LIFTRevitalizing je novinkou mezi produkty  v oblasti face-liftingu.  Jedná se o vstřebatelné vlákno opatřené zoubky uloženými protisměrně od středového bodu, čímž je dosaženo vynikajícího kotvícího efektu v podkožních tkáních. Vlákno je vyrobené z kaprolaktonu.

Vlákna HAPPY LIFT™ Revitalizing jsou určena k liftingu a zpevnění lícních partií, čelistí, krku, čela i  oblasti spánků a ke zvednutí obočí. Vlákny HAPPY LIFT™ Revitalizing lze docílit zpevnění kontur obličeje při zachování  přirozených rysů tváře. Ideální věk pro omlazení pomocí vláken HAPPY LIFT™ Revitalizing je 30 až 55 let.

 

Jak HAPPY LIFT™  funguje?

Do podkoží se pomocí kanyly zavede vlákno, které se napne, protisměrné háčky se zachytí a dojde ke zvednutí a zpevnění ošetřované partie obličeje a vypnutí pokleslých tkání. Následně se kolem vlákna vytvoří vazivová tkáň. Výsledek je okamžitě viditelný a účinek se nadále zlepšuje po dobu 2 až 12 měsíců díky nově vytvořené vazivové tkáni. Výsledkem je pozvednutí pokleslých částí obličeje, zpevnění a celkové omlazení obličeje.  Celkový liftingový efekt přetrvává po dobu 2 – 5 let  podle věku pacienta,  stavu jeho kůže a podkoží.

 

Přínosy metody HAPPY LIFT™

  • Neinvazivní zákrok
  • Okamžitý efekt
  • Výkon jen v lokální anestezii
  • Vlákno je vstřebatelné a z přírodních materiálů
  • Není nutná hospitalizace
  • Žádné nevzhledné jizvy
  • Kratší doba rekonvalescence
  • Nezmění původní rysy obličeje

Zákrok v jiných částech obličeje lze provést zhruba po dvou měsících a z teoretického hlediska neexistuje žádná hranice počtu vláken, které lze implantovat.