Anatomické implantáty MENTOR® CPGTM

Anatomické prsní  implantáty  MENTOR® CPGTM s povrchem SiltexTM 1,5,6,7 jsou plněny vysoce kohezivním  MemoryGelem® – medicínským silikonem na bázi kohezivních polymerů. Díky tomu anatomické prsní implantáty MENTOR® CPGTM zajišťují tvarovou stálost a dlouhodobě stabilní estetický výsledek1, proto jsou označovány termínem „form-stable implants„.

Texturace povrchu implantátů má vliv na riziko postoperačních komplikací jako je kapsulární kontraktura, zdvojená kapsula, pozdní  serom nebo  rotace implantátů.  Proto se u implantátů sleduje přilnavost a  tzv. frikční koeficient  (Coeficient of Friction COF ). Ideální kombinaci představují implantáty s  nepříliš agresívní texturací  a  současně s vysokým frikčním koeficientem. Tak je zajištěna tvorba  jemné  kapsuly v tkáni  po vložení implantátu, bez rizika rotace.

Mentor vyvinul typ mikro texturace – Siltex™ 5.  Patentovaná texturace Siltex™ vzniká otiskem polyuretanové pěny do povrchu implantátu. Výsledkem je  jemná struktura  povrchu bez příměsi cizorodých látek s přesně definovaným pravidelným reliéfem a vysokým frikčním koeficientem, který zabraňuje rotaci implantátu.  Texturace Siltex™ napomáhá rozvolňování  kolagenních vláken při tvorbě kapsuly, zabraňuje stažení těchto vláken a tím snižuje  riziko vzniku kapsulární kontraktury1, dvojité kapsuly1 a dalších postoperačních komplikací 6, 7. Orientační značky na povrchu implantátu pak usnadňují jeho správné umístění při implantaci.

Anatomické prsní implantáty MENTOR® CPGTM

Dr. S. Teitelbaum, stav prsů před a po augmentaci s anatomickými implantáty MENTOR® CPGTM v průběhu 8 let.

Form-stable Breast Implants ® CPG - Dr. S. Teitelbaum

Výsledky klinických studií

Efektivita a bezpečnost anatomických implantátů MENTOR® CPGTM  je podložena dlouhodobými klinickými studiemi1, přehledné informace o míře výskytu komplikací a odkazy na jednotlivé studie naleznete zde: MENTOR® CPGTM (PDF ).

 1. Worldwide, LLC. MemoryShape MENTOR® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study) Annual Report. June 2014. Worldwide, LLC. MENTOR MemoryShape® Post-Approval Cohort Study
  (formerly Contour Profile Gel Core Study) Annual Report. June 2014.
 2. Based on product comparisons of the following textured shaped silicone gel breast implants:
  http://www.wwllc.com/pdf/Produwct_Ref_Guide.pdf
  http://www.sebbin.com/en/women.html
  http://www.eurosurgical.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/2012-Silimedcatalogue-breast.pdf
  http://eurosilicone.com/pdf/Eurosilicone_Product_Catalogue_2013.pdf
  http://nagor.com/pdf/Nagor_Product_Catalogue_2013.pdf
  Allergan Natrelle Product Catalogue 11-2008
  Access Date 09-12-2014
  3. Health Canada. Summary Basis
  3. Health Canada. Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle ™ Highly Cohesive
  Silicone-Filled Breast Implants, 2014. Application No: 88573, Licence No: 72262.
  Canada: Device Licensing, Health Canada; January 17, 2014.
  4.’s Core and Continued Access studies for round and shaped breast implants.
  5. United States Patent Number 4, 960, 425. Yan et al
  6. Textured Silicone Breast Implant Use in Primary Augmentation: Core Data Update and Review, Derby, B., Codner, M.
  7. Wixtrom R, Vargo J, Canady J, Controversies in Breast Implant Texturing: New evidence on friction, rotation, double capsules and interactive effect of device placement on contracture in primary augmentation. Paper presented at IQUAM Congress and Consensus Conference. 10 April 2014. Budapest
  8. Danino, A.M. Basmacioglu, P, Saito, S, et al. PRSJ, 2001; 108:2047-2052.

Typy anatomických implantátů MENTOR® CPGTM

Škála anatomických implantátů MENTOR® CPGTM  zahrnuje:

 • 3 projekce: Moderate, Moderate plus, High
 • 3 výšky: Low, Medium, Tall
 • celkem 121 velikostí

Specifikace anatomických implantátů MENTOR®

PRSNÍ IMPLANTÁT Y MENTOR® PLNĚNÉ GELEM – informace o výrobku

Prsní implantáty MENTOR® plněné gelem jsou silikonové, elastomerové mamární zdravotnické prostředky. Společnost Mentor nabízí prsní implantáty se dvěma typy povrchů pouzdra: SILTEX™ a pouzdro s hladkým povrchem. Všechny prsní implantáty MENTOR® plněné gelem obsahují silikonový kohezivní gel. Prsní implantáty MENTOR®plněné gelem jsou k dispozici v různých stupních kohezivity plnicího materiálu.

Následující text obsahuje vybrané pasáže z příbalového letáku a návodu k použití. Kompletní znění najdete v příbalové informaci přiložené ke každému výrobku společnosti Mentor.

ODKAZY

 1. Halpern, J., McNeese, M.D., Kroll, S.S. and Ellerbroek, N. Irradiation of Prosthetically Augmented Breasts: A Retrospective Study of Toxicity and Cosmetic Results. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 18: 189, 1990.
 2. Spear, S.L. and Onyewu, C. Staged Breast Reconstruction with Saline-Filled Implants in the Irradiated Breast: Recent Trends and Therapeutic Implications. Plast. Reconstr. Surg. 105: 930, 2000.
 3. Lipworth, L., L.R. Holmich and J.K. McLaughlin. 2011. Silicone breast implants and connective tissue disease: no association. Semin. Immunopathol. 33(3):287-294.
 4. de Jong, D. et al. 2008. Anaplastic Large-Cell Lymphoma in Women With Breast Implants. JAMA. 300: 2030-2035, 2008.
 5. ISO 14607: 2009, Non-active surgical implants – Mammary Implants – Particular Requirements.

Výrobce:

Mentor Medical Systems B.V., Zernikedreef 2, 2333 CL Leiden, The Netherlands