Written by Eva Kadaňková

Bezpečnost prsních implantátů

V souvislosti s nedávnými celosvětovými aktivitami regulačních orgánů a mediální pozorností se objevily otázky týkající se bezpečnosti prsních implantátů.
Francouzská zdravotnická organizace Agence Nationale de Sécurité du Médicament’s (ANSM) oznámila

stažení z trhu a zákaz marketingu, distribuce, reklamy a používání třinácti druhů prsních implantátů s makrotexturou a polyuretanovým povrchem od šesti výrobců ALLERGAN, POLYTECH, NAGOR, EUROSILICONE, ARION a SEBBIN ve Francii, s platností od 5. dubna 2019.

Tato regulační opatření se nijak netýkají prsních implantátů s mikrotexturou SILTEX a nemají v Evropě, Kanadě či kdekoliv jinde na světě žádný dopad na dostupnost prsních implantátů či tkáňových prsních expandérů . I nadále máme certifikát CE i schválení FDA, Health Canada a dalších mezinárodních institucí jak pro hladké implantáty, tak pro implantáty s mikrotexturou SILTEX. Navíc obdržel v únoru 2019 obnovený certifikát CE pro všechny silikonové prsní implantáty .

Celou zprávu můžete přečíst zde

Další informace a související dokumenty najdete v sekci  Professional Education.