Written by Eva Kadaňková

Day 2018, Praha

Celosvětově uznávané osobnosti plastické chirurgie, prof. A. Rancati a doktor R. Wixtrom, přednášeli na odborném sympoziu „Surgical Excellence in Breast Augmentation Based on Science, Day 2018“ , který se konal v sobotu 19.5. v Praze. Sympozia se zúčastnilo 100 lékařů z České republiky i  ze zahraničí. Závěr sympozia patřil také českým přednášejícím, MUdr. Maříkovi, MUDr. Payerovi a MUDr. Zálešákovi, kteří prezentovali zajímavé případy z praxe. Věříme, že rozsáhlý odborný program oslovil každého z účastníků.