O zvětšení prsou

Uvažujete o augmentaci poprsí? Jaké jsou možnosti, na co se připravit a co nepodcenit? Přečtěte si naše tipy.

Plastického chirurga vybírejte pečlivě

Výběru plastického chirurga věnujte velkou pozornost, je to klíčový moment, který může výrazně ovlivnit vaši spokojenost s výsledným efektem.  Vybírejte mezi zkušenými certifikovanými plastickými chirurgy. Zajímejte se o reference  (nejspolehlivější  je osobní doporučení) , certifikaci daného lékaře i fotodokumentaci  provedených zákroků.

Konzultace – je tolik důležitá?

Ano, někdy je výhodné vyslechnout i více odborných názorů a absolvovat konzultací více. Konzultace obvykle trvá 30-45 minut, během nichž Vás lékař prohlédne a následně s Vámi probere všechna možná řešení. Je důležité, abyste si  během rozhovoru s lékařem vyjasnili Vaše očekávání ohledně výsledného efektu.  Některé ženy na konzultaci přinesou fotografii, která očekávaný efekt výstižně ilustruje. Lékař zhodnotí co je reálné a následně navrhne optimální  typ i velikost implantátů a operační metodu, také vás  seznámí se všemi detaily zákroku.

Jaké metody zvětšení poprsí jsou dostupné?

Zvětšit prsa je možné různými metodami. Nejen prsními implantáty, ale také například pomocí vašeho vlastního tuku nebo aplikací různých typů fillerů.  Augmentace  tukem je v posledních letech poměrně oblíbenou metodou, avšak je limitována, zejména co se dosaženého  objemu a délky efektu týče.   S podobným problémem se potýkají také metody, které využívají fillery, ty však navíc mohou představovat zvýšené zdravotní  riziko!

Spolehlivou metodou s dlouhodobým efektem je pak augmentace pomocí kvalitních prsních implantátů. Proto se jedná celosvětově o jednu z nejoblíbenějších metod zvětšování poprsí.

Jak vybrat spolehlivý implantát?

Hlavním kritériem výběru prsního implantátu by měla být jeho kvalita. Implantát se stane na mnoho let součástí vašeho těla, proto by měl splňovat nejvyšší nároky na kvalitu a bezpečnost. Zeptejte se svého lékaře v rámci osobní konzultace na jeho dlouhodobé zkušenosti s vybraným implantátem.

Metodu uložení implantátu určí lékař

Zjednodušeně lze říci, že existují 2 základní metody vložení implantátu – jedná se o umístění pod sval nebo pod mléčnou žlázu.  Lékař určí metodu dle zdravotního stavu pacientky.

implant_placement_slide01
Submuskulárně (pod velký prsní sval)

Submuskulární umístění může vyžadovat delší  dobu pro zotavení a může být bolestivější ve srovnání s umístěním subglandulárním.  Výhodou je menší hmatatelnost implantátů, snadnější zobrazování při mamografii prsu a pomalejší pokles prsou.

Subglandulárně (pod prsní žlázu)

Umístění pod prsní žlázou může být méně bolestivé a rekonvalescence je obvykle kratší.  Také při případné reoperaci  je přístup k implantátu snadnější. Nevýhodou je možná identifikace implantátu na pohmat a obtížnější vyšetření na mamografu.

Nenápadné jizvičky

Umístění řezů se volí s ohledem na následnou minimální viditelnost jizviček.  Implantát je možné  umístit z řezu v podprsní rýze anebo z krátkého řezu těsně pod prsním dvorcem. Pokud je však prsní dvorec malý, nelze tuto variantu využít. Pod sval se implantát umisťuje z podprsní rýhy, z řezu na okraji dvorce nebo  z řezu v podpaží. V případě zvětšení prsu z podpažního přístupu je však případná další výměna implantátu technicky obtížnější  a navíc je u této metody zvýšené riziko komplikací.

Zajímejte se o záruky

V případě augmentace prsními  implantáty by neměla končit péče o Vás dnem operace.  Lékař Vám v rámci pooperační péče doporučí pravidelné kontroly. V případě nečekaných komplikací je dobré vědět, že se na prsní implantáty vztahují záruky, které se u jednotlivých výrobců liší. Některé záruční programy mohou zahrnovat například příspěvek na opravnou operaci apod.