Kulaté prsní implantáty

Výběr implantátu pro augmentaci prsou

SILTEX Round MemoryGel

Výběr implantátu je jedním z velmi důležitých kroků při přípravě na augmentaci nebo modelaci prsou s implantátem.
Právě v průběhu výběru implantátu je klíčová komunikace pacientky s lékařem. Zatímco pacientka přichází s určitou představou o výsledku operace, plastický chirurg ví, jak se implantát zachová při použití vybrané metody s ohledem na anatomii dané ženy (zohlední objem prsní žlázy, výšku i šířku hrudníku pacientky). Tyto dva pohledy se při konzultaci v ideálním případě setkají, jen tak může vzniknout optimální výsledek, se kterým bude spokojena jak pacientka, tak operatér.

Díky široké škále velikostí a profilů může plastický chirurg vybrat pro pacientky s různými anatomickými předpoklady a různými představami o výsledku operace optimální implantát.

Rozměry implantátu

Kulatá základna, projekce i objem

Kulaté implantáty jsou typické pravidelnou kulatou základnou se stejnou šířkou i výškou. Při pohledu shora tedy mají kulaté implantáty tvar kruhu. Výsledný tvar kulatého implantátu však určuje i tzv. projekce a s tím související objem.

Kulatá základna

Projekce implantátu

Rozměr, který určuje linii prsou

Projekce neboli profil implantátu určí, jak prostorově výrazná budou prsa po operaci. Čím vyšší profil implantátu, tím nápadněji, zejména při pohledu ze strany, budou prsy vypadat.

Velmi štíhlým ženám s drobným hrudníkem, které touží po plném dekoltu, lékař může doporučit speciálně designované implantáty s extra vysokou projekcí při zachování malé základny.

Rozměry, projekce, povrch, základna

Nevýhody kulatých implantátů

Informace

Při nesprávné volbě velikosti nebo projekce mohou prsy působit až nepřirozeně plně

Informace

U velmi štíhlých klientek se slabou kožní tkání může být u kulatých implantátů patrný horní okraj implantátu. Toto riziko lze částečně eliminovat umístěním implantátu pod sval

Vlastnosti kulatých implantátů

Informace

Kulaté implantáty dodávají rovnoměrný objem v horní i dolní části dekoltu

Informace

Případná rotace kulatého implantátu neovlivní tvar prsou

Informace

Pravidelný kulatý tvar prsou

Většina implantátů na trhu je dnes již tvořena silikonovým kohezivním gelem, který drží svou konzistenci i při případném protržení obalu. Nemůže tak dojít k nekontrolovanému úniku gelu. Různé typy implantátů mají různě kohezivní gel. Správná kohezivita gelu se postará o stabilitu estetických parametrů, tedy zachování tvaru implantátu při současném zachování přirozené měkkosti prsou.

Konzultace s plastickým chirurgem

Lékař a Vy.

Klíčem k úspěšné operaci a docílení vytouženého výsledku augmentace je konzultace se zkušeným plastickým chirurgem.