Rekonstrukce prsu
po onkologické léčbě

Dodáváme prsní implantáty MENTOR®
Nebojte se zeptat

Každá žena reaguje na ztrátu prsu velmi individuálně a její reakce může záviset na různých okolnostech v jejím životě. Pokud cítíte, že je pro Vás obnova vzhledu prsu důležitá, pak se nebojte zeptat na možnosti rekonstrukce již na počátku léčby. V takovém případě je ideální komplexní mammologická péče založená na souběžné spolupráci několika odborníků – zejména onkologa, onkochirurga a plastického chirurga.

Najděte si svého lékaře

V České republice existuje řada specializovaných center, kde je tato praxe již běžná. Pokud tedy o rekonstrukci prsu uvažujete, vyhledejte právě tato odborná pracoviště a aktivně se zajímejte o možnosti rekonstrukce.

Základní přehled o tom, co je v rámci
rekonstrukce prsu možné

Zvětšení prsou

Dozvíte se o rekonstrukčních postupech s využitím tkáňových laloků, prsních implantátů nebo kombinací obou metod. Každý z postupů je potřeba aplikovat individuálně, protože možnosti, přání i anatomie každé ženy se liší. Vždy je třeba zvážit okolnosti a zvolit společně s lékařem optimální variantu chirurgického řešení. Rekonstrukci prsu lze provést buď současně s operací odstraňující nemocnou a ohroženou tkáň tzv. – mastektomií (okamžitá rekonstrukce) nebo za několik týdnů či měsíců po mastektomii (tzv. odložená rekonstrukce).

Rekonstrukce s použitím prsních implantátů

S konzultací lékaře a návrhem postupu

Vaše zdraví a okamžitý zdravotní stav jsou pro Vás a Vašeho lékaře důležitými faktory při rozhodování, zda jste vhodnou kandidátkou pro rekonstrukci prsu prsním implantátem. Lékař Vám může doporučit také implantaci protilehlého nedotčeného prsu, aby si byly prsy podobnější. Může také navrhnout zmenšení prsů (redukční mamoplastika) nebo modelaci prsů (mastopexe), aby se vylepšila souměrnost prsů.

Hlavní výhodou rekonstrukce pomocí prsních implantátů je, že odpadá nutnost odběru tkání z jiných částí těla, v tomto ohledu je metoda rekonstrukce pomocí implantátů k pacientům velmi šetrná.

Rekonstrukce pomocí tkáňového expandéru při odložené rekonstrukci

Během mastektomie chirurg odebere kůži a prsní tkáň a zanechá hrudní tkáň plochou a přirostlou. Díky elasticitě tkání je možné i za několik měsíců či let po mastektomii zrekonstruovat prs pomocí implantátu. V takovém případě je však nutné před vložením implantátu tkáň na vložení implantátu připravit pomocí tkáňového expandéru.

Tkáňový expandér je zdravotnický prostředek podobný balónku, který je vyroben z elastického silikonu. Expandér je vložen bez náplně a postupně je naplňován sterilním fyziologickým roztokem pomocí jehličky, která se vpichuje přes kůži do plnící komůrky tkáňového expandéru. Tím, jak se tkáňový expandér plní, tkáně nad expandérem se postupně natahují. Tkáňový expandér tak vytvoří novou prsní kapsu pro implantát. Umístění tkáňového expandéru se obvykle provádí při celkové anestézii na operačním sále. Po dostatečném roztažení tkáně se expandér operativně vyjme a nahradí klasickým prsním implantátem.

U některých pacientů se lze vyhnout druhé operaci při výměně expandéru za prsní implantát tím, že se použije implantát, který kombinuje expandér s prsním implantátem. Jednoduchým postupem může být po operaci objem kapaliny v nastavitelných implantátech zvyšován nebo snižován. Pomůže to k dosažení konečné velikosti prsu podle vašich představ.

Rekonstrukce pomocí tkáňového expandéru

Tkáňový expandér a prsní implantát v jednom

Tkáňový expandér / prsní implantát v jednom funguje současně jako tkáňový expandér i trvalý gelový prsní implantát. Tento produkt má unikátní konstrukci. Skládá se z vnitřního pouzdra s obsahem fyziologického roztoku, čímž je umožněna expanze, a vnějšího gelového pouzdra, aby byl výsledný implantát na dotyk měkký a přirozený. Po dokončení expanze lze plnící komůrku snadno odstranit.

Expandér pro rekonstrukci prsu

Rekonstrukce prsu s využitím tkáňového laloku

Může být rekonstrukce prsu provedena bez implantátu? Ano, u některých pacientek mohou být prsy rekonstruovány chirurgickým přemístěním části kůže, tuku a svaloviny z jedné oblasti těla do druhé. Vhodná část tkáně může být odebrána z takových oblastí jako je břicho, horní část zad, horní kyčel nebo hýždě. Je totiž zapotřebí zajistit dostatečné množství tkáně, které by odpovídalo velikosti zbývajícího prsu – případně aby nahradilo tkáně odebrané nebo poškozené v průběhu mastektomie nebo po ozařování.

Tkáňový lalok může zůstat připojen k cévnímu zásobení a je přemístěn do prsní oblasti tzv. tunelem pod kůží (stopkatý lalok).

Může být také úplně oddělen a znovu přišit v oblasti prsů pomocí mikrochirurgické techniky, aby došlo k obnově propojení drobných cév mezi lalokem a hrudní oblastí (volný lalok). Délky operací s volnými laloky jsou obecně časově náročné, protože vyžadují mikrochirurgické techniky.

Výhoda metody využití tkáňového laloku

Dokáže nahradit tkáně v oblasti hrudníku, což může být užitečné v případech, kdy byly prsní tkáně poškozeny a nejsou vhodné pro tkáňovou expanzi. Další výhodou oproti implantaci je, že symetrii lze vylepšovat i bez úpravy nepostiženého prsa.

Rekonvalescence

Operace pomocí laloků je však náročná a vyžaduje pobyt v nemocnici po dobu několika dní . Také rekonvalescence trvá delší dobu než u operace s implantátem. Rekonstrukce s využitím laloků navíc zanechává jizvy v místě, kde byl lalok odebrán a také v místě obnovy prsů.

Kombinovaná metoda rekonstrukce – implantát & tkáňový lalok

Existuje také možnost kombinace prsních implantátů a tkáňového laloku, která je vhodná zejména pokud přenášená tkáň neposkytuje dostatečnou hmotu. V závislosti na typu mastektomie mohou být někdy prsní implantáty umístěny bez použití tkáňových laloků nebo tkáňových expandérů. Je to však možné pouze v případech, kdy je prsní tkáň ponechána přiměřeně velká a implantát k umístění je poměrně malý.