O zvětšení prsou

Příprava na zákrok krok
za krokem 

Zvětšení prsou

Vzhled nových prsou a typ implantátů

S výběrem prsních implantátů vám pomůže lékař, ale již na konzultaci byste měla mít jasnou představu ohledně výsledného efektu. Jak se liší anatomické implantáty od kulatých? Pro lepší orientaci přinášíme základní informace.

Další odpovědi naleznete i části FAQ.

Kulaté prsní implantáty

Kulaté prsní implantáty

Další informace

Anatomické prsní implantáty

Anatomické prsní implantáty

Další informace

6+

Šest základních témat, které byste si při plánování augmentace prsou měli vyjasnit:

1.  Plastického chirurga vybírejte pečlivě

Zajímejte se o reference i certifikaci

Výběru plastického chirurga věnujte velkou pozornost, je to klíčový moment, který může výrazně ovlivnit vaši spokojenost s výsledným efektem. Vybírejte mezi zkušenými certifikovanými plastickými chirurgy. Zajímejte se o reference (nejspolehlivější je osobní doporučení), certifikaci daného lékaře i fotodokumentaci provedených zákroků.

Vybrat lékaře

Dodáváme prsní implantáty MENTOR®

2.  Konzultace – je tolik důležitá?

Konzultace je klíčová

Ano, někdy je výhodné vyslechnout i více odborných názorů a absolvovat konzultací více. Konzultace obvykle trvá 30-45 minut, během nichž vás lékař prohlédne a následně s vámi probere všechna možná řešení. Je důležité, abyste si během rozhovoru s lékařem vyjasnili vaše očekávání ohledně výsledného efektu.

Některé ženy na konzultaci přinesou fotografii, která očekávaný efekt výstižně ilustruje. Lékař zhodnotí co je reálné a následně navrhne optimální typ i velikost implantátů a operační metodu, také vás seznámí se všemi detaily zákroku.

Najít plastického chirurga

3.  Jaké metody zvětšení poprsí jsou dostupné?

Dostupnost a konzultace

Augmentace vlastním tukem nebo implantáty

Zvětšit prsa je možné různými metodami. Nejen prsními implantáty, ale také například pomocí vašeho vlastního tuku nebo aplikací různých typů fillerů. Augmentace tukem je v posledních letech poměrně oblíbenou metodou, avšak je limitována, zejména co se dosaženého objemu a délky efektu týče. S podobným problémem se potýkají také metody, které využívají fillery, ty však navíc mohou představovat zvýšené zdravotní riziko!

Spolehlivou metodou s dlouhodobým efektem je pak augmentace pomocí kvalitních prsních implantátů. Proto se jedná celosvětově o jednu z nejoblíbenějších metod zvětšování poprsí.

4.  Jak vybrat spolehlivý implantát?

Zeptejte se lékaře a mějte vysoké nároky

Hlavním kritériem výběru prsního implantátu by měla být jeho kvalita. Implantát se stane na mnoho let součástí vašeho těla, proto by měl splňovat nejvyšší nároky na kvalitu a bezpečnost. Zeptejte se svého lékaře v rámci osobní konzultace na jeho dlouhodobé zkušenosti s vybraným implantátem.

Jak vybrat spolehlivý implantát?

Metodu uložení implantátu určí lékař

Submuskulárně

Submuskulárně

Subglandulárně

Subglandulárně

2 základní metody vložení implantátu

Zjednodušeně lze říci, že existují 2 základní metody vložení implantátu – jedná se o umístění pod sval nebo pod mléčnou žlázu. Existují však i různé kombinace, například tzv. Dual plane (t.j. částečné vložení pod sval). Optimální metodu určí lékař.

Submuskulárně

pod velký prsní sval

Submuskulární umístění může vyžadovat delší dobu pro zotavení a může být bolestivější ve srovnání s umístěním subglandulárním. Výhodou je menší hmatatelnost implantátů, snadnější zobrazování při mamografii prsu a pomalejší pokles prsou.

Subglandulárně

pod prsní žlázu

Umístění pod prsní žlázou může být méně bolestivé a rekonvalescence je obvykle kratší. Také při případné reoperaci je přístup k implantátu snadnější. Nevýhodou je možná identifikace implantátu na pohmat a obtížnější vyšetření na mamografu.

5.  Nenápadné jizvičky

Varianty umístění

Umístění řezů se volí s ohledem na následnou minimální viditelnost jizviček. Implantát je možné umístit z řezu v podprsní rýze anebo z krátkého řezu těsně pod prsním dvorcem. Pokud je však prsní dvorec malý, nelze tuto variantu využít. Pod sval se implantát umisťuje z podprsní rýhy, z řezu na okraji dvorce nebo z řezu v podpaží. V případě zvětšení prsou z podpažního přístupu je však případná další výměna implantátu technicky obtížnější a navíc je u této metody zvýšené riziko komplikací.

Nenápadné jizvičky

6.  Zajímejte se o záruky

Jak vybrat spolehlivý implantát?

Pravidelné kontroly i záruční program

V případě augmentace prsními implantáty by neměla končit péče o vás dnem operace. Lékař vám v rámci pooperační péče doporučí pravidelné kontroly. V případě nečekaných komplikací je dobré vědět, že se na prsní implantáty vztahují záruky, které se u jednotlivých výrobců liší. Některé záruční programy mohou zahrnovat například příspěvek na opravnou operaci apod.

Konzultace s plastickým chirurgem

Lékař a Vy.

Klíčem k úspěšné operaci a docílení vytouženého výsledku augmentace je konzultace se zkušeným plastickým chirurgem. Během ní pacientka vysloví svá přání a očekávání. Lékař na základě tělesných dispozic, jako je zejména výška pacientky, šířka hrudníku, velikost prsní žlázy a kvalita kožní tkáně doporučí vhodný implantát, jeho velikost, tvar, ale i způsob jeho uložení pod žlázu nebo pod sval a zvolí operační přístup.

Konzultace je dialogem, kde se ideálně setká představa pacientky s expertízou plastického chirurga.

Příprava na augmentaci prsou - praktické informace

Bodový seznam s informacemi o přípravě na zákrok i tipy pro hladkou rekonvalescenci.

více informací

Informace