Nacházíte se v sekci pro lékaře

Značení implantátů MENTOR®

Logika značení anatomických implantátů MENTOR®

Jednotlivé typy  anatomických implantátů MENTOR® jsou definovány  trojčíslím.  Číslo vyjadřuje kohezivitu geluoznačení výšky základny a projekci.  Všechny anatomické implantáty MENTOR® obsahují gel kohezivity III.

 

Příklad: CPG™ 323

Kohezivita: 3, výška základny: Medium  2, projekce: High 3

Značení implantátů
Logika značení implantátů Mentor CPG

 

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo vydávat zdravotnické prostředky.

Pozor, nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení zdraví svého, nebo zdraví dalších osob, pokud byste zde uvedené informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy, ať už ve vztahu k sobě nebo ve vztahu k další osobě.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro odborníky.