Značení implantátů MENTOR®

implant_1Logika značení anatomických implantátů MENTOR®

Jednotlivé typy  anatomických implantátů MENTOR® jsou definovány  trojčíslím.  Číslo vyjadřuje kohezivitu gelu, označení výšky základny a projekci.  Všechny anatomické implantáty MENTOR® obsahují gel kohezivity III.

Příklad: CPGTM 323

Kohezivita: 3, výška základny: Medium  2, projekce: High 3