Vyměřování anatomických implantátů

LOWER POLE ARC (LPA)

Délka spodního oblouku  prsu (LPA)  představuje spojnici  od bodu B (tj. střed podprsní rýhy) do bodu A (t.j.  polovina výšky implantátu), údaj zohledňuje tloušťku tkáně o síle 0,5cm.